Home
กิจกรรม
สาขา
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
 
ประวัติ/ความเป็นมา
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 แต่เดิมเปิดเป็นร้านคอมพิวเตอร์เล็กๆ อยู่ เลขที่ 25 ถนนเรืองนครอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีทุนดำเนินการเริ่มแรกเพียง 5,000 บาท และมีพนักงานผู้ช่วยเพียง 1มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 แต่เดิมเปิดเป็นร้านคอมพิวเตอร์เล็กๆ อยู่ เลขที่ 25 ถนนเรืองนคร อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีทุนดำเนินการเริ่มแรกเพียง 5,000 บาท และมีพนักงานผู้ช่วยเพียง1 คนเท่านั้น โดยจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และให้บริการตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสอนและรับเขียนโปรแกรมให้กับลูกค้าโดยการให้บริการจะเน้นงานบริการหลังการขายและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ลูกค้าเริ่มรู้จักและให้ความไว้วางใจเรามากขึ้น กิจการได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทางร้านจึงได้จดทะเบียนการค้าด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท เพื่อเตรียมตัวรับความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กำลังมาถึง ซึ่ง หมายรวมถึงการประมูลเครื่องครุภัณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ทั้งคอมพิวเตอร์ ภาครัฐและเอกชน เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่มา จะมีการจัดนิทรรศการ, ออกงานแสดงสินค้า ต่างๆ เพื่อเป็นการแนะนำให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงความรู้ใหม่ๆ และที่ ถูกต้อง เพื่อการตัดสินใจที่ดีและคุ้มค่าสำหรับลูกค้าเสมอ - นำเสนอสินค้าที่เป็น SOLUTION ให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการนำเสนอที่ครอบคลุมการใช้งานและวงจรทางด้านเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกัน และความสำคัญของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว - จัดอบรมสัมมนา หลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าและเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด การเริ่มต้นจากการเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์เล็กๆ เพียงไม่กี่บริษัท ก็เริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นตามความต้องการ ของตลาด กล่าวคือ ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น ตามเศรษฐกิจและการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ๆ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น การจำหน่ายและการให้บริการใดๆ แก่ลูกค้าก็ต้องทำให้ดีและทำให้ลูกค้าพอใจมากที่สุด ซึ่งทางห้างฯ ก็ทำได้ดีตามจุดมุ่งหมาย จึงทำให้ยอดการ จำหน่ายก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และการติดต่อในเรื่องการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทใหญ่ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยก็เริ่มมากขึ้น  
 
   
 
ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม มีทั้งหมด 12 สาขา สำนักงานใหญ่ : 25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย โทร 053-745121-2 ด้วย จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่เหนือสุดในประเทศ และติดกับ 4 ประเทศใกล้เคียง คือ พม่า / ลาว / จีน ซึ่งนับเป็นสี่เหลี่ยม เศรษฐกิจทางการค้าที่กำลัง เป็นที่สนใจของกลุ่มนักลงทุนจำนวนมาก จังหวัดเชียงราย จึงถือเป็นตลาดการค้าที่ใหม่ และโอกาสทางการค้า จึงมีมากขึ้นด้วย ในส่วนของสินค้าเทคโนโลยี ;ก็เช่นเดียวกัน เป็นสินค้ากำลังที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นเช่นกัน และมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง

ประวัติผู้ก่อตั้ง
  คุณระวี อุปรา - ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สำเร็จศึกษาในระดับปริญญาโท (มหาบัณฑิต) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
  คุณอุมา อุปรา - ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ สำเร็จการศึกษาด้านเลขานุการ/บัญชี