กรุณาระบุราคาของสินค้าที่ต้องการจะผ่อน :           Technocom Logo
  -------------------การผ่อนชำระต่อเดือน-------------------
  อัตราดอกเบี้ย 3 เดือน ุ6 เดือน 9 เดือน 10 เดือน
kbank-logo
บัตร ธ.กสิกรไทย
0.65 % - - - -
บัตร ธ.กรุงไทย
0.74 % - - - -
scb-logo
ธนาคารไทยพาณิชย์
0.74 % - - - -
BBL-Logo
ธ.กรุงเทพฯ
0.74 % - - - -
BAY LOGO FC LOGO
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตร Firstchoice
0.74 % - - - -
** อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารกำหนดมาก่อนหน้า และใกล้เคียงความเป็นจริง
** ตัวเลขที่แสดงเป็นตัวเลขโดยประมาณ เมื่อทำการสั่งซื้อจริงอาจจะมีการคำนวณที่ต่างไปจากนี้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี่ยของทางธนาคารที่ได้มรการปรับเปลี่ยน ณ วันและเวลานั้นๆ